بروزرسانی : 1400/01/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه اداره
پارکینگ انبارهای ( بیمه گری ، اسناد پزشکی ، ملزومات اداری )، تاسیسات و همچنین دارای ظرفیت پارک 8 خودرو سواری می باشد .
همکف واحد اطلاعات ، اداره بیمه گری ، واحد درآمد ، دبیرخانه ، اموراداری،کارپردازی،آموزش
اول اداره اسناد پزشکی ، اداره نظارت ، آبدارخانه
دوم دفتر مدیریت ، روابط عمومی ، معاون اداره کل،اداره حراست ، اداره خدمات ماشینی ، امور مالی ، آبدارخانه طبقه دوم
سوم مهمانسرا ، نمازخانه ، سالن اجتماعات