بروزرسانی 1397/10/10

بروزرسانی : 1400/01/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

مجلس شورای اسلامی در آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند و پس از تأیید شورای نگهبان آن را جهت اجراء به هیئت وزیران ابلاغ نمود. متعاقب تصویب قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی بنابر صراحت قانون و آیین نامه های هیئت دولت تشکیل شد و از اول مهرماه سال 1374 هجری شمسی اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را رسماً آغاز نمود. سازمان در شرایطی مبادرت به انجام وظایف خود کرد که بیش از شصت درصد مردم مملکت از امکانات و مزایای بیمه درمان محروم بودند. بر مبنای قانون، تکفل بیمه درمان اقشار مختلف جامعه نظیرکارکنان دولت، روستاییان و عشایر کوچ رو، خویش فرمایان ( مشاغل آزاد )، خانواده های معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانیون ، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان به سازمان بیمه خدمات درمانی محول گردید. که در آن زمان بیمه خدمات درمانی کشور به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور ، از نظر تعداد بیمه شدگان و تعداد مراکز درمانی – تشخیصی طرف قرارداد ، فعالیت داشت.
تا اینکه در تاریخ22/5/91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، با توجه به اینکه توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی این سازمان بود. باتعغیر نام این سازمان به سازمان بیمه سلامت ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید . از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ،سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود . به این ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود . بر همین اساس از اول مهر ماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت ، رفع هم پوشانی بیمه های درمانی ، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت ، تامین پوشش کامل بیمه سلامت ، یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت ، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد ، تشکیل پرونده سلامت ، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30% محقق شود . لذا ضرورت دارد با عنایت ویژه به نکات ذیل به عنوان مهمترین اصول راهبردی و خط مشی سازمان ، زمینه وصول به اهداف متعالی تبیین شده را فراهم نماییم :.
1- تکریم کارکنان به عنوان سرمایه های سازمان و توجه ویژه به جایگاه کارشناسی 2- تعامل و همکاری با کلیه ذینفعان و شرکای سازمان به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی و تامین کنندگان خدمات سلامت در راستای بهبود استانداردها و روابط فی مابین با رویکرد ارتقاء مستمر فرایندهای ارائه خدمات به بیمه شدگان و ایجاد همسویی در اجرای یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور که متضمن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و از اهداف دولت خدمتگذار می باشد 3- مدیریت و راهبری مقتدرانه برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در چارچوب نظام بیمه سلامت کشور ، سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد کشوری و لزوم پیشگیری از هر گونه اختلال در روند برنامه 4- بهبود نظام اقتصادی بیمه سلامت با شناسایی و تامین منابع جدید ، تجمیع منابع حوزه سلامت درسازمان و ایجاد بسترهای لازم برای وصول به موقع درآمد و رسیدن به نقطه تراز منابع و مصارف برای انجام مقتدرانه و به هنگام ماموریتهای سازمان با اجرای مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشور 5- استقرار نظام خرید راهبردی ، اصلاح و بهبود فرایندهای سازمان بیمه سلامت با مشارکت کلیه ذینفعان ، افزایش رضایتمندی مردم و ارتباط منطقی بین تامین کنندگان خدمات و بیمه شدگان 6- ارتقاء و بهبود کیفی و کمی خدمات سازمان به طوری که بیمه شدگان کلیه صندوقهای ادغامی با افزایش کیفیت خدمات نسبت به قبل مواجه شوند و جای نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد 7- ساماندهی و بهبود ساختار سازمان و کارگزاریها در راستای اجرای ماموریتهای جدید و کاهش تصدی گری 8- طراحی مدلهای موثر در بهبود فرایند نظام ارائه خدمات سلامت به جامعه در هر سه سطح بیمه پایه و مکمل ، با توجه به تعدد روشهای فعلی 9- اهتمام جدی در بهره مندی از سامانه پرونده الکترونیک سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان 10- قصد قربت و استعانت از الطاف بیکران الهی در جهت صیانت از این تصمیم و اقدام بزرگ دولت با همفکری همه اندیشمندان ، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور و به تبع آن ارتقاء شاخصهای رفاه اجتماعی در سالهای آتی .
با توجه به این امر همانند سایر استانهای کشور، اداره کل بیمه سلامت استان کردستان فعالیت خود را شروع و به عنوان یکی از مهمترین مصوبات دولت خدمتگذار در راستای اجرای بند (ز) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به ارایه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام سلامت در استان کردستان می پردازد .