بروزرسانی : 1400/01/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت از طریق بخش خصوصی

205بازدید
اردیبهشت 18, 1399

اداره کل بیمه سلامت کردستان در نظر دارد بخشی از امورات خود(خدمات و نظافت) را به شرکت های خصوصی دارای مجوز قانونی واگذار کند.

اداره کل بیمه سلامت کردستان در نظر دارد بخشی از امورات خود(خدمات و نظافت) را به شرکت های خصوصی دارای مجوز قانونی واگذار کند.

لذا کلیه شرکت های واجدشرایط می توانند با مراجعه به سامانه ستاد از تاریخ 18  لغایت 24 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت مستندات و قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند

print