بروزرسانی : 1400/01/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مزایده عمومی

مزایده عمومی ساختمان سابق اداره بیمه سلامت در شهرستان مریوان

74بازدید
شهریور 26, 1399

اداره کل بیمه سلامت کردستان در نظر دارد ساختمان سابق اداره بیمه سلامت شهرستان مریوان را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

به اطلاع می رساند
اداره کل بیمه سلامت استان کردستان در نظر دارد ساختمان سابق اداره بیمه سلامت شهرستان مریوان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
آدرس سامانه ستاد: https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

print