بروزرسانی : 1400/01/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

امور اداری اداره کل بیمه سلامت کردستان

اجاره خودروی ویتارا سوزوکی

370بازدید
فروردین 27, 1398

اداره کل بیمه سلامت استان کردستان در نظر دارد جهت انجام ماموریت های کارشناسی خود به منظور بازدید از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح استان و ماموریتهای سازمانی خارج از استان خود یک دستگاه خودروی ویتارا سوزوکی مدل 1395 بدون راننده به بالا با ظاهر سالم و بدون نقص فنی و حدامکان سفیدرنگ را برای یک سال اجاره نمایند. متقاضیان محترم میتوانند به سایت اینترنتی  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نموده و قیمت های پشتیبانی خود را اعلام نمایند.

اداره کل بیمه سلامت استان کردستان در نظر دارد جهت انجام ماموریت های کارشناسی خود به منظور بازدید از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح استان و ماموریتهای سازمانی خارج از استان خود یک دستگاه خودروی ویتارا سوزوکی مدل 1395 بدون راننده به بالا با ظاهر سالم و بدون نقص فنی و حدامکان سفیدرنگ را برای یک سال اجاره نمایند. متقاضیان محترم میتوانند به سایت اینترنتی  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)https://www.setadiran.ir مراجعه نموده و قیمت های پشتیبانی خود را اعلام نمایند.

print